Meld u aan
ACTUEEL
MAI 2
MAI 1
Alle folders
PERSOONLIJKE GEGEVENS EN PRIVÉSFEER
1. Persoonlijke gegevens die verzameld worden door de site

Volgens de wet « Informatica en Vrijheden » van 6 januari 1978 (en gewijzigd in 2004) maken uw gegevens deel uit van een geautomatiseerd proces, binnen het kader van een bestand afgesloten met de instantie CNIL en onder de verantwoordelijkheid van Auchan France.

Uw persoonlijke gegevens zijn bestemd voor het bedrijf AUCHAN Frankrijk, voor de bedrijven van het merk Auchan en voor onze dienstverleners en partners die werken met de gegevens voor analyse en studie.

Gebruik en overmaking van uw persoonlijke gegevens

De automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt voor de inschrijving op de nieuwsbrief van Auchan.

Recht op inzage, wijziging, toegang tot en verwijdering van uw gegevens

U beschikt ten allen tijde over het recht tot inzage, wijziging, rechtzetting of verwijdering van de gegevens die wij over u hebben. U kunt op elk moment vragen van dit recht gebruik te maken door een schrijven aan AUCHAN France, CSP Marketing, 200 avenue de la Recherche, 59650 Villeneuve d'Ascq. In het schrijven vermeldt u uw naam, voornaam, adres en e-mailadres.

Volgens de huidige wetgeving moet uw aanvraag ondertekend zijn en moet uw schrijven vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart met uw handtekening. Daarnaast moet ook duidelijk vermeld zijn op welk adres wij u kunnen antwoorden. U ontvangt een antwoord binnen de 2 maand volgend op uw aanvraag.

2. Cookies

Bij een bezoek aan onze website worden surfgegevens van uw toestel (pc, tablet, smartphone...) op onze site vastgelegd in cookie-bestanden die vervolgens op uw toestel worden opgeslagen. Dit gebeurt enkel wanneer u toestemming gegeven hebt tot het gebruik van cookies op uw toestel en deze toestemming kunt u op elk moment wijzigen.

Enkel de uitgever van een cookie wordt verondersteld de informatie vervat in de cookie te lezen of te wijzigen.

Cookies die wij uitgeven op onze website

Wanneer u naar onze website surft, kunnen wij afhankelijk van uw keuzes diverse cookies op uw toestel plaatsen. Aan de hand van deze cookies kunnen wij tijdens de geldigheidsduur van de respectievelijke cookie de browser van uw toestel herkennen.

Deze cookies laten ons toe :

- statistieken op te stellen, alsook cijfers i.v.m. het bezoek en gebruik van de diverse elementen waaruit onze website bestaat (bezochte rubrieken en content, traject). Aan de hand van die gegevens kunnen we de interesse voor en de ergonomie van onze diensten verbeteren;

- de presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw toestel (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem …) telkens u onze website bezoekt, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware van uw toestel;

- gegevens op te slaan m.b.t. een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of m.b.t. producten, diensten of informatie die u op onze website hebt geselecteerd (abonnement, inhoud van een winkelmandje...);

- u toegang te verlenen tot de persoonlijke zones van onze website die specifiek voor u zijn voorbehouden, zoals uw account, en dat kan door identificatiecodes of gegevens die u ons eventueel eerder hebt bezorgd;

- veiligheidsmaatregelen te implementeren, bv. wanneer u wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor bepaalde content of een bepaalde dienst na een gegeven periode van inactiviteit.

Uw keuzes voor cookies
Er worden u meerdere mogelijkheden geboden voor het beheer van de cookies. Iedere parameterinstelling die u kunt uitvoeren zal uw surfgedrag wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn. U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw wensen inzake cookies te formuleren en te wijzigen via de hieronder beschreven manieren.

De opties in uw browsersoftware

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw toestel hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever ervan worden geregistreerd of, net het tegenovergestelde, worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u telkens de vraag wordt gesteld of u de cookies aanvaardt of weigert; pas daarna kan een cookie desgevallend in uw toestel opgeslagen worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubriek "Hoe kiezen in functie van de gebruikte browser?"

(a) Cookies aanvaarden

Of een cookie op een toestel wordt geregistreerd, is hoofdzakelijk afhankelijk van het feit of de toestelgebruiker dat al dan niet wil; de gebruiker kan die keuze op ieder moment gratis te kennen geven en wijzigen via de opties die door de browsersoftware worden geboden.

Indien u de registratie van cookies op uw toestel in uw browsersoftware hebt aanvaard, kunnen de cookies opgenomen in de pagina's en teksten die u hebt bekeken en tijdelijk worden opgeslagen in een specifiek daartoe voorzien geheugen van uw toestel. Daar kunnen ze enkel worden gelezen door de uitgever van de desbetreffende cookie.

(b) Cookies weigeren
Weigert u de registratie van door ons uitgegeven cookies in uw toestel of wist u door ons geregistreerde cookies, dan kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze website te kunnen surfen. Dat zou het geval zijn wanneer u content of diensten tracht te openen waarvoor u zich moet identificeren. Dat zou ook het geval zijn wanneer we er niet in zouden slagen om, met het oog op technische compatibiliteit, het type te bepalen van de browser die door uw toestel wordt gebruikt, de taal- en weergaveparameters, of het land waar uw toestel verbinding maakt met het internet.

In dat geval wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor gevolgen veroorzaakt door de mindere werking van onze diensten omdat wij niet in staat zijn de cookies te registreren of te bekijken die noodzakelijk zijn voor de werking van die diensten en die u hebt geweigerd of geschrapt.

(c) Hoe kunt u kiezen in functie van de gebruikte browser?

Iedere browser kan anders worden geconfigureerd voor het beheer van de cookies en van uw keuzes. Dit wordt beschreven in het 'Help'-menu van uw browser waar u te weten komt hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.

Cookies op uw computer
Voor Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies Voor Safari™ : http://www.apple.com/privacy/use-of-cookies/ Voor Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 Voor Firefox™ : http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies Voor Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

Cookies op uw smartphone

Om cookies wel of niet te aanvaarden in Safari:

1. In het hoofdscherm kiest u voor Instellingen > Safari.
2. Tik op 'Blokkeer cookies' en kies 'Nooit', 'Van derden en adverteerders' of 'Altijd' om in te stellen of Safari cookies moet blokkeren

Om cookies te wissen in Safari
1. In het hoofdscherm kiest u voor Instellingen > Safari.
2. Klik op Cookies wissen.

Om cookies te wissen op Android
1. Menu > Instellingen > Wi salle cookies
Boulevard d'halluin
59223 Roncq
Tel +33(0) 03 20 69 22 22
Van maandag tot Zaterdag
van 8u30 tot 21u
(Deuren sluiten om 20.30 uur)
Zondag van 8u30 tot 12u30
GPS : 50.73780 , 3.13502
"Roncq, Boulevard d'halluin"
Kaart
Auchan Drive, Klik ... ingeladen!
Rik-Rok